#42 0n0. Experimental doom metal z Bratislavy. Odpovedá ∀ (gitara).

  Kto si, na čom momentálne pracuješ a o čom rozm ýš ľ aš v t ý chto d ň och ? Som ∀, v 0N0 prevažne obsluhujem gitaru. Pred letom sme doko...

Sunday, May 31, 2020

#0 Úvod.
Blog, ktorého (ne)ambíciou je poskytnúť autentický pohľad do sveta subkultúr na domácej scéne, oboznámenie sa so zdrojmi kreatívnej inšpirácie a motivácie UG umelcov a zároveň hľadanie prepojení a spoločného menovateľa medzi okrajovými hudobnými žánrami ako metal, crust, gotika, punk, HC a elektronika.

Vaše podnety posielajte na: jablkadalekoodstromu@gmail.com

EZR