JBLK-03. Kazostroj - Malomestská mizéria (7" EP 2020).

Tom/EZR: Maroš z Kazostroja ma začiatkom roka 2021 poprosil o malú podporu k vydaniu EP Malomestskej mizérie na 7" a ja som súhlasil. T...

Sunday, May 31, 2020

#0 Úvod.
Blog, ktorého (ne)ambíciou je poskytnúť autentický pohľad do sveta subkultúr na domácej scéne, oboznámenie sa so zdrojmi kreatívnej inšpirácie a motivácie UG umelcov a zároveň hľadanie prepojení a spoločného menovateľa medzi okrajovými hudobnými žánrami ako metal, crust, gotika, punk, HC a elektronika.

Vaše podnety posielajte na: jablkadalekoodstromu@gmail.com

EZR